Cezary Kuks og hans firma MalerService bygget diverse terrasser, trapp og pergola til vårt nybygde hus sommeren 2017

Prisen var konkurransedyktig.

Fagmessig løste de dette på en god måte, og fant gode løsninger underveis.

Oppdraget ble ikke detaljtegnet på forhånd, men sluttresultatet ble slik vi ønsket.

Cezary var selv involvert i kommunikasjonen og planleggingen, og de leverte på tid.

Alt i alt en god erfaring som jeg kan anbefale andre.